Další poskytované právní služby

Kromě odvětví insolvenčního a exekučního práva, na která se specializujeme především, Vám naše advokátní kancelář ochotně pomůže a poradí též v dalších právních oblastech, zejména:

  • Občanského práva - sepisování či revize smluv, vymáhání pohledávek, dědické právo, věcná břemena.
  • Rodinného práva - rozvod manželství, vypořádání společného jmění manželů, výživné (alimenty).
  • Práva nemovitostí - koupě či prodej nemovitosti, darování nemovitosti, řešení nájemních vztahů, věcná břemena.
  • Obchodního práva - založení či změna obchodní společnosti, vymáhání pohledávek, sepisování či revize obchodních smluv.
  • Pracovního práva - sepis a revize pracovněprávních dokumentů a smluv, výpověď z pracovního poměru.
  • Advokátních úschov

V rámci poskytování právní pomoci vždy usilujeme o nejefektivnější řešení s ohledem na požadavky, potřeby a možnosti našich klientů. Jednáme vždy transparentně - jak ohledně ceny právní pomoci, tak ohledně možného výsledku a případných rizik. V průběhu řešení případu Vás budeme pravidelně průběžně informovat o jeho vývoji. Nikdy se nemusíte stydět nás kontaktovat - vždy se Vám budeme ochotně věnovat. Spokojenost klienta je pro nás tím nejdůležitějším.