Jak vyhlásit osobní bankrot?

Chcete vědět jak vyhlásit osobní bankrot? Dostali jste se do situace, kdy už je Vaše finanční situace neúnosná a věřitelé na vás tlačí ze všech stran? Vyhlásit osobní bankrot není snadné. Je to náročný a složitý administrativní proces, který musí mít svá předepsaná pravidla. Při nedodržení těchto přesných pravidel návrh na povolení oddlužení soud zamítne nebo rozhodne o neschválení Vašeho oddlužení.

Kontaktujte nás, známe přesně pravidla jak vyhlásit osobní bankrot.

V oblasti oddlužení formou vyhlášení osobního bankrotu nabízíme tyto služby:

Bezplatná konzultace Vaší dluhové a finanční situace včetně analýzy proveditelnosti oddlužení

Naši pracovníci jsou Vám denně k dispozici. Bezplatně s Vámi probereme Vaší dluhovou a finanční situaci a zjistíme, zdali máte na osobní bankrot nárok (zejména jestli splňujete požadavky insolvenčního zákona, které jsou předpokladem pro oddlužení).

Pokud se ukáže, že Vašemu oddlužení stojí v cestě nějaké překážky, budeme se snažit najít pro Vás řešení, aby Vaše insolvenční řízení proběhlo v pořádku, a bylo tak dosaženo Vašeho oddlužení.

Zároveň Vám nabízíme bezplatné odborné vyhotovení veškerých formulářů za účelem zjištění aktuálních stavů Vašich dluhů a dalších potřebných okolností. Poté si od Vás vyžádáme doklady potřebné k vypracování insolvenčních návrhů spojených s návrhy na povolení oddlužení.

 

Vypracování Vašeho insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení včetně všech povinných příloh a dokumentů

Jakmile při bezplatné úvodní analýze zjistíme, že splňujete podmínky insolvenčního zákona pro povolení oddlužení insolvenčním soudem a dodáte nám veškeré potřebné doklady, advokáti našich spolupracujících advokátních kanceláří okamžitě zahájí práci na Vašem insolvenčním návrhu spojeném s návrhem na povolení oddlužení.

Doba vypracování insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení a všemi potřebnými přílohami a dokumenty se pohybuje v řádech několika dnů, dle složitosti konkrétního případu. V případě naléhavé nutnosti podání insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení v co nejkratším termínu Vám jsme schopni zajistit vypracování insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení do 24 hodin. 

Jakmile bude Váš insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení vypracován, budeme Vás kontaktovat a osobně Vás navštívíme za účelem jeho podepsání. Poté tento návrh spolu s veškerými potřebnými přílohami a dokumenty za Vás podáme k příslušnému soudu, přičemž pro Vás tím začne tzv. insolvenční řízení.

 

Zajištění hladkého průběhu Vašeho insolvenčního řízení u soudu

Schvalování oddlužení soudem trvá průměrně 4 až 5 měsíců, přičemž záleží vždy na momentální vytíženosti soudu. Je možné, že bude třeba v průběhu insolvenčního řízení soudu doložit další potřebné doklady a vysvětlit některé skutečnosti. Nemusíte však mít žádné obavy, že byste si v tomto ohledu nevěděli rady, neboť naši právníci budou denně Vaše insolvenční řízení sledovat a budou Vám v tomto směru k dispozici. Budete tedy upozorněni na každé potřebné doplnění návrhu, lhůty, které nesmíte promeškat, a další důležité skutečnosti, které se v průběhu Vaší insolvence objeví. Samozřejmostí je, že všechny potřebné dokumenty pro Vás naši právníci vypracují, takže se nemusíte obávat, že byste si v tomto směru nevěděli rady s něčím, co by mohlo úspěch Vašeho oddlužení ovlivnit.

 

Možnost zastupování v insolvenčním řízení advokátem

Pokud byste měli z úspěchu v insolvenčním řízení obavy, případně se nemohli nebo z jakéhokoliv důvodu nechtěli osobně účastnit soudního jednání, kde se bude Vaše oddlužení schvalovat, nabízíme Vám možnost nechat se zastoupit kvalifikovaným advokátem našich spolupracujících advokátních kanceláří, který za Vás v insolvenčním řízení učiní veškeré nezbytné úkony, vedoucí k úspěšnému vyhlášení osobního bankrotu. Tato služba není nikterak místně omezena, advokát Vás tedy může v insolvenčním řízení zastupovat u kteréhokoliv soudu v České republice.

 

Podpora a pomoc v průběhu schváleného oddlužení

Naše služby, na rozdíl od mnoha konkurenčních společností, nikdy nekončí tím, že Vám soud oddlužení schválí. I v dalším průběhu insolvenčního řízení totiž budete muset plnit celou řadu povinností a může klidně dojít k situaci, se kterou si nebudete vědět rady. S plněním všech těchto povinností Vám ochotně pomůžeme. Vždy se na nás budete moci obrátit.

Naše společnost používá speciální software, který všechna insolvenční řízení našich klientů průběžně monitoruje, načež jakmile dojde k nějaké změně v řízení, obratem nás o této změně informuje. Jsme tak schopni okamžitě reagovat na nové události ve Vašem insolvenčním řízení a nemůže se Vám proto stát, že byste zmeškali nějakou důležitou lhůtu.

Samozřejmostí je vypracování návrhu na osvobození od dluhů, bez kterého není možné oddlužení úspěšně ukončit.