Osobní bankrot pro fyzické osoby

Osobní bankrot je jednoduché oddlužení zákonnou cestou.

Jaké jsou hlavní výhody osobního bankrotu neboli oddlužení?

 • Dlužník se oficiální zákonnou cestou jednou provždy vymaní z dluhové pasti, v níž by se jinak nacházel mnoho dalších let, v některých případech až do konce svého života.
 • Dlužník nemusí mít strach z exekutorů a vymahačů, neboť je pod ochranou zákona a soudu.
 • Dlužník zná termín, kdy oddlužení zdárně skončí – má tak jasnou vidinu budoucího života bez dluhů, a to za dobu výrazně kratší, než kdyby řešil své dluhy jakýmkoliv jiným způsobem.
 • Zastaví se nárůst dluhů o úroky, smluvní pokuty, penále a odměny advokátů a exekutorů.
 • Dlužníkovi měsíčně zůstane nezabavitelná částka příjmů – má tak z čeho hradit své životní náklady.
 • Stačí zaplatit nejméně 30 % dluhů, zbývající část je soudem prominuta a není možné ji dále vymáhat.
 • Dlužník se rovněž zbaví veškerých svých starých dluhů, které již třeba ani netuší, že vůbec má.
 • Vše probíhá oficiálním zákonem stanoveným postupem, pod dozorem insolvenčních soudů.

Ptáte se, proč vyhlásit osobní bankrot s pomocí naší společnosti? Zde je několik důvodů:

 • Za dobu existence naší společnosti jsme úspěšně pomohli s oddlužením více než 3.000 klientů.
 • Veškeré právní služby k oddlužení pro nás poskytují celkem tři renomované advokátní kanceláře.
 • Zaměstnáváme výhradně vysokoškolsky vzdělané pracovníky.
 • Působíme po celé ČR, máme mnoho kamenných poboček. Preferujeme osobní jednání.
 • Klientům poskytujeme kompletní právní podporu a poradenství po celou dobu oddlužení – naše práce nikdy nekončí pouhým vytvořením návrhu na povolení oddlužení.
 • Vždy nám záleží na úspěšném oddlužení klienta. Případ vždy dotáhneme do úspěšného konce.
 • Dosahujeme maximální úspěšnosti oddlužení svých klientů, neboť se věnujeme výhradně případům, u kterých si jsou naši advokáti jisti úspěchem.
 • Nepožadujeme žádné poplatky předem. Umožňujeme rozložení platby za naše služby do bezúročných splátek, neboť si za svoji prací vždy 100 % stojíme.
 • Oddlužení řešíme rychle a profesionálně – klientům se tak do života vrátí potřebný klid a jistota. 

Kontaktujte nás, pomůžeme Vám vyhlásit osobní bankrot!