Dohledání a analýza dluhů

Pomůžeme Vám zjistit komu, kolik a za co dlužíte!

Ztratili jste přehled o svých dluzích? Nemáte k Vašim dluhům žádné dokumenty? Nevíte, komu vlastně vůbec dlužíte? Vše jsme schopni pro Vás zajistit!

 

V dnešní uspěchané době plné náhlých změn je velice snadné se zamotat do dluhové spirály a zcela ztratit přehled o tom, komu, kolik a za co vlastně člověk dluží. Této skutečnosti bohužel často nahrává i to, že věřitelé a nejrůznější inkasní agentury s dluhy obchodují a "přeprodávají" si je mezi sebou, nezřídka i na zahraniční společnosti častokrát sídlící např. na Kypru, Maltě, Nizozemí či Britských panenských ostrovech. Obyčejný člověk bez právnického vzdělání tak může velice snadno ztratit orientaci ve svých dluzích, a to i během několika týdnů či měsíců, kdy se např. přestěhoval, žil v zahraničí, léčil se v nemocnici či zkrátka nemohl vyzvedávat poštu.

 

Mít o svých dluzích přehled je přitom nezbytně nutné nejen kvůli tomu, aby je člověk mohl řádně hradit a nedostal se do exekucí, nýbrž i např.:

 • pro vyhlášení osobního bankrotu neboli oddlužení dle insolvenčního zákona,
 • pro získání bankovního či nebankovního úvěru, půjčky, hypotéky, konsolidace dluhů,
 • pří řešení rozvodového řízení, vypořádání společného jmění manželů, sepis předmanželské smlouvy,
 • při řešení dědického řízení a v dalších životních situacích, které potkávají každého z nás.

 

Pokoušeli jste se informace ke svým dluhům vypátrat, ale společnosti si Vás "přehazovaly jako horký brambor", exekutoři Vám řekli, že se s Vámi bavit nebudou, společnost, které jste měli dlužit, již neexistuje, telefon nikdo nezvedá, na e-maily a dopisy nikdo nereaguje? Obraťte se na nás, pomůžeme Vám! Vše je naprosto jednoduché a transparentní:

1. Kontaktujte nás.

 • Vyplňte formulář „Bezplatná konzultace“, který najdete v pravém horním rohu našich internetových stránek.
 • Nebo nám zatelefonujte na číslo 775 350 481 (klidně nás jen prozvoňte, zavoláme Vám na naše náklady zpět).
 • Nebo nám napište na chat, který najdete v pravém dolním rohu našich internetových stránek.
 • Nebo nám napište e-mail na adresu [email protected].
 • Nebo navštivte přímo některou z našich kamenných kanceláří, kde se poradíte s našimi odborníky.

2. Zhodnotíme Váš případ.

 • Váš případ s Vámi důkladně zhodnotíme a sdělíme Vám, jaké řešení pro Vás bude tím nejlepším, zda jsme schopni Vám pomoci a za jakých podmínek. Zhodnocení jsme schopni učinit osobně, telefonicky či prostřednictvím e-mailu nebo chatu. Nevadí tedy ani pokud žijete v zahraničí a do České republiky se nedostanete.

3. Udělíte nám plnou moc.

 • Pokud po vzájemné konzultaci dojdete k závěru, že o naše právní služby máte zájem, převezmeme právní zastupování Vaší osoby na základě oficiální plné moci, kterou Vám za tímto účelem připravíme. A pustíme se do práce!

4. Vyhledáme Vaše dluhy.

 • Provedeme lustrace bankovních a nebankovních registrů, registrů SOLUS, evidence exekucí, evidence soudních řízení, oslovíme zdravotní pojišťovny, příslušnou správu sociálního zabezpečení, finanční úřad a další státní orgány a instituce.
 • Vyzveme věřitele Vašich dluhů, aby naší advokátní kanceláři Váš dluh vyčíslili, sdělili, z jakých součástí se dluh skládá (tj. kolik činí jistina, úroky, smluvní pokuty, penále, náklady na vymáhání, odměna exekutora apod.).
 • Vyžádáme si rovněž příslušnou dokumentaci, která existenci a výši dluhu prokazuje.

5. Posoudíme oprávněnost Vašich dluhů.

 • Na základě zjištěných skutečností a získaných podkladů provedeme posouzení, zda po Vás dluh není nárokován protiprávně - např. zda není již promlčený, dávno zaplacený, nejsou po Vás nárokovány protiprávní smluvní pokuty, úroky a penále, či zda proti Vám není vedena neoprávněná exekuce na základě neplatného rozhodčího nálezu či exekutorského zápisu.

6. Zpracujeme analýzu Vašich dluhů a doporučíme jejich řešení.

 • Vypracujeme pro Vás podrobnou analýzu Vašich dluhů, ze které se konečně přesně dozvíte, komu dlužíte, kolik dlužíte a za co dlužíte, z čeho se Váš dluh skládá (co je jistina, úrok, smluvní pokuta, penále, náklady na vymáhání, odměna advokáta, odměna exekutora a jiné), kdy a jak Váš dluh vznikl, komu byl následně "přeprodán", zda již o něm bylo soudně rozhodnuto a nachází se v exekuci.
 • Dále Vám sdělíme, zda jsou konkrétní dluhy po Vaší osobě nárokovány v souladu s právem či protiprávně.
 • Rovněž Vám doporučíme vhodná řešení, pomocí kterých se svých dluhů zbavíte, ať již např. oddlužení dle insolvenčního zákona, vyjednání splátkových kalendářů s Vašimi věřiteli, získání konsolidačního úvěru či napadení protiprávně vedené exekuce, neplatného rozhodčího nálezu atd.
 • Spolu s analýzou Vašich dluhů Vám předáme rovněž podklady a dokumenty k Vašim dluhům, které se nám podařilo obstarat.

7. Pomůžeme Vám dluhy jednou provždy vyřešit!

 • Na základě vypracované dluhové analýzy se budete moci svobodně rozhodnout, zda a jakým způsobem chcete své dluhy dále řešit, zda tak chcete činit samostatně, pomocí naší advokátní kanceláře či jiných osob nebo subjektů.
 • V případě zájmu o naši právní pomoc s řešením Vašich dluhů Vám rádi a ochotně nabídneme např. vypracování insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení, zastupování v jednání s věřiteli ohledně nastavení splátkových kalendářů, vypracování návrhu na zastavení a odklad exekuce či žaloby na zrušení rozhodčího nálezu nebo zastupování v soudních, rozhodčích či správních řízeních.

 

Jste ztraceni v dluzích? Kontaktujte nás ještě dnes, pomůžeme Vám!