Jak na oddlužení?

Hledáte pomoc pro oficiální oddlužení dle insolvenčního zákona? Dostali jste se do vážných finančních problémů a tlačí na Vás exekutoři a vymahači? Pak se obraťte na naši společnost, která Vám s oddlužením u soudu pomůže. Naše služby jsou komplexní, diskrétní a spolehlivé. Oddlužení, neboli osobní bankrot, je řešení Vašich potíží, pokud jste se dostali do spirály dluhů a už nevíte kudy kam. Oddlužení Vás zbaví všech dotěrných vymahačů a exekutorů jednou provždy.

Nebojte se oddlužení

Myslíte si, že oddlužení není pro Vás nebo že podmínky pro oddlužení nesplňujete? Nic předem nevzdávejte a raději se s námi nejprve poraďte! Věříme, že dokážeme pomoci s oddlužením i Vám! 

Insolvenční zákon, který oddlužení upravuje, nikde nespecifikuje, pro jaké konkrétní případy je oddlužení určeno. Podle insolvenčního zákona pouze platí, že nesmíte oddlužením sledovat tzv. nepoctivý záměr.

O oddlužení proto můžete žádat např. i v těchto případech:

  • Do platební neschopnosti jste se dostali tak, že jste přepláceli jednu půjčku půjčkou další. Tzv. jste se dostali do dluhové spirály, kdy jste řetězili své závazky.
  • Do dluhů jste se dostali kvůli ztrátě příjmů (propustili Vás ze zaměstnání) nebo jejich poklesu (např. jste byli nějaký čas nemocní).
  • Do dluhů jste se dostali proto, že jste pomáhali svým přátelům či rodinným příslušníkům.
  • Do dluhů jste se dostali kvůli svému bývalému manželovi/svojí bývalé manželce, který/která se neúměrně zadlužil/zadlužila.
  • Do dluhů jste se dostali kvůli neúspěchu v podnikání nebo kvůli tzv. druhotné platební neschopnosti, kdy jste nebyli schopni hradit své závazky proto, že Vaši dlužníci nehradili Vám.
  • Do dluhů jste se dostali proto, že jste ručili za závazky svých přátel či blízkých.
  • Prohráli jste finanční prostředky v hracích automatech nebo harazdních hrách. Ano, i v takovém případě lze o oddlužení žádat, jak uvedl Nejvyšší soud České republiky ve svém usnesení ze dne 28. července 2011, sen. zn. 29 NSČR 14/2009, uveřejněném pod číslem 14/2012 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek.

Oddlužení fyzické osoby je však náročný administrativní proces, který musí mít předepsanou formu a náležitosti. Teprve pokud všechny podmínky pro oddlužení splníte, pak oddlužení soud schválí a Vy úspěšně vyhlásíte osobní bankrot.

S důvěrou se na nás obraťte, víme jak správně zařídit Vaše oddlužení.