Odpovědi na nejčastější dotazy ohledně oddlužení

Nenašli jste odpověď na svoji otázku?

Pokud jste v předchozích odpovědích nenašli informace, které potřebujete, nebojte se nám napsat.

Uděluji souhlas s využitím svých osobních údajů pro účely kontaktování mé osoby v souvislosti s poskytováním právních služeb.
Seznámil/a jsem se s Ochranou osobních údajů v rámci poskytování služeb ADKINS Legal, s.r.o.

Zodpovězené otázky

Martina, 9.8.2020
Dobrý den
Prosim mohu poprosit o pomoc,radu?
Insolvence mi končí v listopadu . Zbyva mi vsak doplatit 124 000 kc
Muj insolvencni spravce se domniva ze to nestihnu doplatit a dal me k soudu. Ten je v září. Ja v srpnu budu mit cca 60 000
Je sance kdyz tam penize zaslu ze mi to nezruší? A mohu poprosit eventuelne zda by me mohl nekdo zastupovat? Dekuji
Dobrý den,

pakliže problém v řádném plnění splátkového kalendáře Vašeho oddlužení vyvstal z opatření přijatých v souvislosti s pandemií onemocnění Covid-19, bylo by možné uvažovat o aplikaci následujících ustanovení zákona č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, konkrétně ustanovení § 14 odst. 3 tohoto zákona, cit.: "V insolvenčních řízeních, která byla zahájena a v nichž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku dlužníka do 31. května 2019, insolvenční soud nezruší schválené oddlužení podle § 418 odst. 1 písm. b) insolvenčního zákona, pokud by nesplnění podstatné části splátkového kalendáře bylo převážně způsobeno v důsledku okolnosti související s mimořádným opatřením při epidemii.", popř. ust. § 15 tohoto zákona: "(1) V oddlužení plněním splátkového kalendáře může v době ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona na návrh dlužníka insolvenční soud přiznat dlužníku osvobození od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení v rozsahu, ve kterém dosud nebyly uspokojeny, i tehdy, je-li hodnota plnění, které při splnění oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, nižší než 30 % jejich pohledávek, nebo nižší než 50 % jejich pohledávek v případě, že soud rozhodoval podle § 398 odst. 4 nebo podle § 407 odst. 3 insolvenčního zákona, nebo nižší než hodnota plnění, na které se tito věřitelé s dlužníkem dohodli. (2) Odstavec 1 platí za předpokladu, že dlužník
prokáže, že této hodnoty plnění nebylo dosaženo v důsledku okolností, které nezavinil. Má se za to, že dlužník nezavinil okolnosti, ke kterým došlo v důsledku omezení plynoucího z mimořádného opatření při epidemii, případně jiného opatření přijatého Českou republikou v reakci na rozšíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS CoV-2, a které znemožňovaly nebo podstatně ztěžovaly plnění povinností podle schváleného způsobu oddlužení."

S pozdravem


Mgr. Tomáš Souček

Martin, 10.7.2020
Dobrý den, mám dotaz. Jsem v insolvenci kterou splatím 100%. Otec náhle zemřel,závěť nezanechal a tak se bude dědit mezi 3 potomky. Bude se jednat o auto které je na leasing, dům s pozemky a taky nějaké peníze. Můj dotaz je takový jestli IS. bude moci prodat třeba část domu nebo pozemku či auta na leasing když jsme 3 dědicové? Dá se s Insolvenčním zprávcem domluvit když mi do splacení zbývají 4 splátky, nebo bude prodávat můj podíl i když mám opravdu blízkoke splacení. Vím jen že by mě mohly sestry vyplatit ale ani jedna prý nemá peníze. A nebo se obrátit na soud neli advokáta či právníka? Děkuji
Dobrý den,

dle ust. § 412 odst. 1 písm. b) insolvenčního zákona platí, že "Po dobu trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty je dlužník povinen hodnoty získané dědictvím vydat insolvenčnímu správci ke zpeněžení a výtěžek, stejně jako jiné své mimořádné příjmy a část výtěžku zpeněžení majetku náležejícího do společného jmění manželů, použít k mimořádným splátkám nad rámec splátkového kalendáře."

Nezbývá tedy, než se domluvit na dalším postupu s Vaším insolvenčním správcem.

S pozdravem


Mgr. Tomáš Souček

Bronislava, 9.7.2020
Dobrý den, prosím o radu. Jsem v insolvenci od března 2019. Koncem téhož roku jsem měla jít na operaci s páteří a žádala jsem si soud o odklad splátek. Nevyhověl mě z důvodu, že zákon nebyl znám před novelou. Tzn., že ani jako ID druhého stupně nebudu pro soud osoba zranitelná a budu muset splácet celých pět let?
Děkuji za odpověď
Dobrý den,

bohužel se ustanovení ohledně zvlášť zranitelných osob týká pouze insolvenčních řízení, která byla zahájena a v nichž bylo rozhodnuto o úpadku dlužníka po 1. 6. 2019, dřívějších insolvenčních řízení bohužel nikoliv.

S pozdravem


Mgr. Tomáš Souček

Daniel, 1.7.2020
Dobrý den, má nějaký vliv nemocenská na schválení návrhu na insolvenci? Jsem teprve ve fázi, že o to žádám a navrh se teprve bude posílat k soudu, tak mě zajímá, jestli nemocenská má nějaký vliv na to, aby se soud rozhodl zadost zamítnout. Děkuji za odpověď
Dobrý den,

v uvedených souvislostech bude důležité, zda příjmově budete splňovat podmínky pro schválení oddlužení, tedy zda jste schopen soudu prokázat, že disponujete příjmem v dostatečné výši. Orientační výpočet si můžete udělat např. na kalkulačce uvedené zde: https://insolvence.justice.cz/kalkulator-splatek/

S pozdravem


Mgr. Tomáš Souček

Jana, 29.6.2020
Dobry den, po schvaleni insolvence jsem od přítele dostala nejaky starši nabytek jako postel, skrin ... muze mi toto insolvencni spravce nechat zabavit ?
Dobrý den,

dle ust. § 412 odst. 1 písm. b) insolvenčního zákona platí, že "Po dobu trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty je dlužník povinen hodnoty získané darem vydat insolvenčnímu správci ke zpeněžení a výtěžek, stejně jako jiné své mimořádné příjmy a část výtěžku zpeněžení majetku náležejícího do společného jmění manželů, použít k mimořádným splátkám nad rámec splátkového kalendáře." V tomto ohledu by tedy bylo vhodné věc konzultovat s insolvenčním správcem, nicméně pakliže se jedná o obvyklé vybavení domácnosti nepatrné hodnoty, domníváme se, že by k jeho zpeněžování v rámci Vašeho oddlužení dojít nemuselo.

S pozdravem


Mgr. Tomáš Souček

Jiří, 29.6.2020
Dobrý den, chci se prosím zeptat. Od května 2017 jsem v oddlužení, formou splátkového kalendáře, v měsíci červnu 2020 došlo ke 100% splácení vymáhané částky. Jaký je další postup pro ukončení insolvence a zda dojde v následujícím měsíci ještě ke srážce z výplaty u zaměstnavatele?
Dobrý den,

v tomto ohledu bychom Vám doporučovali spojit se s Vaším insolvenčním správcem a dohodnout se na postupu, který by vedl k co nejrychlejšímu ukončení Vašeho oddlužení. Insolvenční správce by měl insolvenčnímu soudu zaslat tzv. "zprávu o splnění oddlužení", která by měla být podkladem pro rozhodování soudu o tom, zda jste úspěšně splnit oddlužení.

S pozdravem


Mgr. Tomáš Souček

Lukáš, 19.6.2020
Dobrý den,
Nadělal jsem si dluhy a nyní jsem požádal o insolvenci sám. Některé dluhy vznikly i za manželství, ale věřitele slíbily že dluhy jsou vedený pouze na mě a tak po manželce nic vyžadovat nebudou. Ale i kdyby se tak stalo lze se proti tomu nějak bránit že strany manzelky
Dobrý den,

děkujeme za Váš dotaz.

Pakliže by se některý z Vašich věřitelů domáhal po Vaší manželce úhrady závazku, který vznikl výlučně Vám, bylo by vhodné, aby se manželka bránila argumentací, že dluh není součástí Vašeho společného jmění manželů a zároveň ona není stranou závazku (např. nepodepisovala úvěrovou smlouvu). Pakliže by předmětný problém nastal, můžete se na nás klidně obrátit, když budete mít zájem o právní pomoc.

S pozdravem


Mgr. Tomáš Souček

Kateřina, 12.6.2020
Dobrý den. V květnu tohoto roku mi byla stržena poslední splátka insolvence. Během cca půl roku před tím se mi změnil insolvenční správce, o čemž jsem vůbec nevěděla. Teď se ozval nový kvůli té poslední splatce ( o informaci o účetní...)
Pokud mi tedy splácení končí ( po 60 měsících, splácení něco málo přes 30% ), jak dlouho zhruba trvá celkové ukončení insolvenčního řízení.? V zákoně se píše, že správce koná neprodleně. Zatím se nic neděje. V insolvenčním rejstříku je poslední záznam ještě z února a ještě pod hlavičkou bývalého správce. Mám tedy kontaktovat nového správce nebo ukončení vyřídí automaticky? A průměrně za jak dlouho? Blízkému známému to trvalo cca 14 dní od poslední splátky.
Děkuji za odpověď
Dobrý den,

děkujeme za Váš dotaz.

Zdárné ukončení oddlužení by mělo proběhnout bez zbytečného odkladu, v praxi je běžná lhůta cca měsíce, maximálně dvou. Doporučovali bychom Vám, abyste kontaktovala Vašeho insolvenčního správce a dohodla se s ním na postupu, který by vedl k co nejrychlejšímu ukončení Vašeho oddlužení. Insolvenční správce by měl insolvenčnímu soudu zaslat tzv. "zprávu o splnění oddlužení", která by měla být podkladem pro rozhodování soudu o tom, zda jste úspěšně splnila oddlužení.

S pozdravem


Mgr. Tomáš Souček

Jaromír, 2.6.2020
Dobrý den. Jsem v invalidním důchodu I. stupně a chtěl bych podat žádost o insolvenci. Jsem nemajetný a pouze s důchodem. mé příjmy by se dorovnali do minimálního požadavku darovací smlouvou. Můj stav se stále zhoršuje. Jaké by byly změny, pokud bych získal II. stupeň invalidity již v probíhající insolvenci? Např. v délce splácení, apod.
Děkuji za odpověď.
Vážený pane,

předně bychom Vám chtěli mnohokrát poděkovat za Váš dotaz.

Pakliže byste byl invalidní ve II. stupni invalidity (a to kdykoliv v průběhu oddlužení), pak byste byl z pohledu insolvenčního zákona tzv. zranitelnou osobou, což by v praxi znamenalo, že by splátkový kalendář Vašeho oddlužení trval nejdéle 3 roky, nikoliv pět let.

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obracet.

S pozdravem


Mgr. Tomáš Souček

Jiřina, 26.5.2020
Dobrý den, chci se zeptat, zda mohu zažádat o ukončení insolvence když mám zaplaceno přes 80% dlužné částky..
Insolvence mi končí příští rok v únoru.
Děkuji
Dobrý den,

jelikož se jedná o oddlužení povolené před 1. 6. 2019, je možné, aby splátkový kalendář Vašeho oddlužení skončil dříve než za pět let výhradně za předpokladu, že uhradíte 100 % zjištěných pohledávek Vašich věřitelů.

S pozdravem


Mgr. Tomáš Souček