Jak dlouho oddlužení trvá?

Řešení úpadku oddlužením formou splátkového kalendáře trvá maximálně 5 let. Kratší doba je možná pouze v případě, že budete schopni uhradit 100 % svých závazků. V případě oddlužení formou prodeje majetku pak oddlužení trvá tak dlouho, dokud se neprodá Váš majetek.