Jak funguje oddlužení

Na této stránce Vás seznámíme s jednotlivými kroky, kterými s naší pomocí projdete k úspěšnému oddlužení. Ve všech fázích oddlužení Vám naši odborníci budou pomáhat a můžete se na ně kdykoliv obrátit. Díky tomu budete mít jistotu, že Vaše oddlužení bude úspěšné. Naše práce nikdy nekončí pouhým podáním návrhu na povolení oddlužení k soudu.

1. Kontaktujte nás

  • vyplňte formulář s názvem „Bezplatná konzultace“ umístěný v pravém horním rohu našich internetových stránek,
  • prozvoňte naši telefonickou linku na čísle 774 31 99 44, zavoláme Vám obratem zpět,
  • napište nám na chat umístěný v pravém dolním rohu našich internetových stránek,
  • napište nám e-mail na adresu nemamdluhy@nemamdluhy.cz,
  • kontaktujte přímo některou z našich kanceláří a sjednejte si osobní schůzku s našimi odborníky.

Vždy Vám ochotně a bezplatně zodpovíme Vaše dotazy, sdělíme princip fungování oddlužení a posoudíme, zda splňujete podmínky oddlužení. Pokud bude Vaše oddlužení možné, sdělíme Vám, jaké dokumenty je třeba nám dodat, abychom mohli vypracovat Váš návrh na povolení oddlužení.

2. Potřebné materiály a podklady

Základní dokumenty, které od Vás potřebujeme k vypracování návrhu na povolení oddlužení, jsou:

  • Doklady k Vašim dluhům.
  • Doklady k Vašim příjmům za poslední tři roky.
  • Seznam Vašeho majetku.

Dle okolností konkrétního případu je někdy třeba dodat i jiné dokumenty. Detaily s Vámi vždy ochotně projedná náš odborný pracovník. Pokud nemáte možnost některý z potřebných dokumentů sehnat, ​můžeme si veškeré potřebné dokumenty obstarat sami!

3. Vypracování návrhu a podání na soud

Po získání potřebných dokumentů náš advokát odborně vypracuje Váš insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení tak, aby splňoval veškeré zákonem požadované náležitosti

Po vypracování návrhu na povolení oddlužení naším advokátem proběhne kontrola a podepsání všech dokumentů. Po podepsání všech dokumentů pro Vás zajistíme podání návrhu na povolení oddlužení k soudu. Vy se tak nemusíte o nic starat!

4. Zahájení insolvenčního řízení

Maximálně do dvou hodin od podání insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení k soudu je zahájeno tzv. insolvenční řízení. Od této chvíle nemůže dojít k provedení exekuce na Váš majetek, ani na Vás věřitel nemůže podat žalobu k soudu či rozhodci.

Pokud soud shledá, že Váš návrh na povolení oddlužení je perfektní a jsou k němu připojeny všechny potřebné přílohy a zároveň splňujete podmínky pro oddlužení, oddlužení Vám tzv. povolí.

5. Povolení oddlužení

V momentě, kdy Vám soud oddlužení povolí, ustanoví Vám tzv. insolvenčního správce. Jeho úkolem je zejména dohlížet na zákonný průběh Vašeho insolvenčního řízení.

Dále tímto okamžikem začne Vašim věřitelům běžet lhůta 30 dnů, ve které si přihlašují své pohledávky do Vašeho insolvenčního řízení.

Po uplynutí uvedené 30 denní lhůty proběhne setkání s insolvenčním správcem, na kterém Vás správce seznámí s přihlášenými pohledávkami, sdělí Vám svůj postoj k nim a dotáže se Vás, zda přihlášené pohledávky uznáváte či popíráte. Dále si od Vás vyžádá další potřebné informace a podklady, na základě kterých následně sestaví tzv. zprávu pro oddlužení, kterou zašle na soud.

6. Schválení oddlužení

Insolvenční soud zpravidla oddlužení schvaluje právě na základě zprávy pro oddlužení, kterou obdrží od insolvenčního správce. Je tedy v každém případě třeba insolvenčnímu správci poskytovat součinnost, být s ním v kontaktu a dbát jeho pokynů.

V případě, že insolvenční správce doporučí soudu schválit Vaše oddlužení a nikdo proti tomuto nebude mít námitek, soud oddlužení schválí.

7. Splnění oddlužení

Jakmile Vám bude oddlužení schváleno, je třeba postupovat dle pokynů soudu a insolvenčního správce, tj. buď v průběhu následujících maximálně pěti let uhradit v rámci splátkového kalendáře Vašeho oddlužení minimálně 30 % z celkové výše závazků nezajištěným věřitelům (potažmo minimálně 50 %, pokud Vám byla schválena nižší než zákonem určená splátka), nebo tohoto uspokojení věřitelů dosáhnout prodejem Vašeho majetku.

Ani v této fázi Vašeho oddlužení naše pomoc nekončí. Dohlédneme na to, aby Vaše oddlužení proběhlo zákonným způsobem a nedošlo k poškození Vašich práv. Vždy se na nás budete moci obrátit s jakýmkoliv dotazem a dostane se Vám naší odborné pomoci.


Pokud se Vám všech výše uvedených sedm kroků podaří s naší pomocí úspěšně absolvovat, dosáhnete svého oddlužení. Od tohoto okamžiku budete moci začít žít nový život s čistým štítem, neboť Vás soud jednou provždy od dluhů osvobodí a nikdo je tak po Vás už nebude moci nikdy vymáhat.

 

Kontaktujte nás, bude nám ctí Vám k oddlužení pomoci!