Spáchal jsem trestný čin. Mohu i přes to vyhlásit osobní bankrot?

Zde záleží na povaze trestného činu a době, kdy byl spáchán. Jednoznačně nelze říci, že by ale spáchání trestného činu vyloučilo možnost řešit úpadek oddlužením. Vzhledem ke specifičnosti dotazu bude lepší, pokud se poradíte přímo s námi, ať už telefonicky či prostřednictvím jiných kontaktů.