Jak zažádat o odpuštění dluhu v rámci milostivého léta?

Milostivé léto se vztahuje na dvě situace. Buď se Vám do 31. srpna 2022 již v rámci exekuce podařilo uhradit jistinu dluhu + odměnu exekutora alespoň ve výši 1.500,- Kč + DPH, nebo jistinu dluhu a uvedenou odměnu exekutora uhradíte od začátku září do konce listopadu 2022.

Postup: 1. krok: Informujte exekutora, že žádáte o úhradu dluhu v rámci milostivého léta a za tímto účelem požádejte o vyčíslení dluhu – exekutor musí odpovědět do 15 dnů; 2. krok: Pokud ještě nemáte jistinu dluhu a 1.500,- Kč + DPH na odměně exekutora uhrazenou, proveďte úhradu těchto částek; 3. krok: Po uhrazení dluhu soudní exekutor exekuci zastaví a osvobodí Vás od placení zbytku tohoto dluhu, který tak po Vás již nikdo nikdy nemůže vymáhat!

V případě zájmu o více informací či pomoc s milostivým létem navštivte naši stránku, kde se této problematice podrobně věnujeme: https://www.nemamdluhy.cz/milostive-leto