Nemám v okolí žádnou z Vašich poboček a nejsem schopen přijet. Můžete mi i tak pomoci?

Určitě! Podklady můžete zaslat poštou na některou z našich poboček, příp. také e-mailem na adresu [email protected]. Popř. je možné, abychom přijeli my osobně za Vámi, vše Vám řádně vysvětlili, zodpověděli Vaše dotazy a seznámili Vás osobně s možnostmi řešení Vaší situace.