Již jsem se dříve pokusil osobní bankrot vyhlásit, soud mi ale můj návrh odmítl. Mohu požádat znovu?

Tato situace je bohužel velmi běžná, neboť insolvenční řízení je ze své podstaty velmi náročné co se týče formálně-právních požadavků. Samotné odmítnutí návrhu pro Vás ale neznamená nemožnost návrh podat znovu, stejně jako pokud jste v minulosti prošel tzv. konkursem. Důležité je ale splnit veškeré zákonné náležitosti a zároveň mít vše v souladu se soudní praxí. Vývoj právní úpravy, jakož i soudních rozhodnutí neustále sledujeme, neváhejte se tedy s námi poradit!