Jaké jsou podmínky milostivého léta?

Milostivé léto je státem organizovaná akce, která umožní zbavit se exekucí dluhů vůči státu, a to za velmi výhodných podmínek. Stačí přitom uhradit pouze jistinu dluhu a paušální náklady exekutora ve výši 1.500,- Kč + DPH, veškerý zbytek dluhu je následně odpuštěn. Není tedy třeba hradit úroky, penále a odměny exekutorů, které přesahují uvedených 1.500,- Kč + DPH. Pozor! Jedná se o časově omezenou akci – úhradu dluhu je třeba provést od 1. září 2022 do 30. listopadu 2022.

Na které exekuce se milostivé léto vztahuje? Dlužníkem musí být fyzická osoba (tedy nikoliv osoba právnická – např. s.r.o.), musí se jednat o dluh vůči státu (tj. veřejnoprávnímu oprávněnému), exekuční řízení musí být zahájeno před 28. říjnem 2021, dluh musí být vymáhán soukromým exekutorem.

Pokud Vás zajímá více informací o tzv. milostivém létu nebo chcete s realizací milostivého léta pomoci, neváhejte navšítivit naši stránku, kde se této problematice věnujeme: https://www.nemamdluhy.cz/milostive-leto