Jaké jsou výhody milostivého léta?

  • Díky milostivému létu se desítky tisíc lidí může vypořádat se svými dluhy vůči státu (a také některým soukromoprávním) institucím za velice výhodných podmínek, a to jednou provždy.
  • Stačí uhradit jistinu dluhu a minimální náklady exekuce ve výši 1.500,- Kč + DPH, zbývající úroky, smluvní pokuty, náklady, penále a poplatky jsou prominuty a nemohou být vymáhány.
  • Milostivé léto č. 1 skončilo 28. 1. 2022. Milostivé léto č. 2 bude platit od září do listopadu 2022 a pravděpodobně se bude jednat o poslední možnost, kterou stát svým občanům na dlouhou dobu poskytne.
  • Do milostivého léta se dobrovolně zapojili také někteří soukromoprávní věřitelé (např.: Česká spořitelna, Stavební spořitelna České spořitelny, Komerční banka, Modrá Pyramida, Essox, MONETA Money Bank, Home Credit, Air Bank a další).
  • Vzhledem k tomu, že se jedná o časově omezenou akci, je třeba se včas důkladně připravit. Především je třeba mít přehled a podklady ke svým dluhům.


Pokud se chcete o milostivém létu dozvědět více informací, popř. využít naší odborné právní pomoci s jeho realizací, neváhejte navštívit náš web, kde se milostivému létu podrobně věnujeme: https://www.nemamdluhy.cz/milostive-leto