Mám exekuce. Lze v tomto případě osobní bankrot vyhlásit?

Samozřejmě. Pokud již na Váš majetek či příjem byla zahájena exekuce, je nanejvýš vhodné v co nejkratším termínu soud o oddlužení požádat. Podání návrhu na soud totiž způsobí mimo jiné to, že provádění exekuce nebude ve Vašem případě nadále možné. Vyhnete se tak nepříjemným situacím, kdy je exekucí postihován majetek Váš či majetek třetích osob, který se pouze nachází v místě Vašeho bydliště. Tyto situace bývají psychicky mimořádně náročné. Rádi Vám neprodleně pomůžeme, neváhejte se na nás proto kdykoliv obrátit!