Neměla jsem v předchozích letech téměř žádné příjmy, jen občasné brigády. Jaké jsou mé možnosti?

Samotný fakt, že jste v předchozích letech žádné příjmy neměla, nebrání možnosti řešit Vaši situaci oddlužením. Důležité je, aby byl zajištěn příjem po dobu trvání oddlužení (tedy do budoucna). Tento příjem přitom může plynout z různých zdrojů - např. mzda, plat, mateřská, rodičovská, důchod, renta, odměna z dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, příjem z podnikání, příjem z darovací smlouvy či smlouvy o důchodu, příjem z pronájmu apod.