Milostivé léto 2

Milostivé léto č. 2

 • Milostivé léto bylo zavedeno státem, a to zákonem č. 286/2021 Sb. (zákon si můžete přečíst zde: https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?O=8&T=545) a platilo v období od 28. 10. 2021 do 28. 1. 2022.
 • V rámci milostivého léta č. 1 se exekucí zbavilo cca 42.000 lidí, kterým byly odpuštěny dluhy za cca 1,6 miliardy Kč.
 • Milostivé léto č. 2 bude platit od 1. 9. 2022 do 30. 11. 2022 (schvalování zákona můžete sledovat zde: https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?t=217)
 • Jde o časově omezenou akci, kterou není možné prodloužit, je proto třeba se včas důkladně připravit, především mít přehled a podklady ke svým dluhům. Kontaktujte nás, rádi Vám s milostivým létem pomůžeme!

Výhody milostivého léta​

 • Jedinečná a neopakovatelná možnost, jak se za velmi výhodných podmínek zbavit exekucí vůči veřejnoprávním věřitelům.
 • Stačí uhradit pouze jistinu dluhu a paušální náklady exekutora (1.500,- Kč + DPH), zbytek dluhu je odpuštěn. Není tedy třeba hradit úroky, penále a odměny exekutorů, které přesahují uvedených 1.500,- Kč.
 • Je tak možné jednou provždy udělat tlustou čáru za svými dluhy a začít žít nový život s čistým štítem bez dluhů, u kterých už člověk třeba ani nedoufal, že je bude schopen někdy v životě zaplatit.
 • K milostivému létu se dobrovolně připojili také někteří věřitelé soukromoprávní (např.: Česká spořitelna, Stavební spořitelna České spořitelny, Komerční banka, Modrá Pyramida, Essox, MONETA Money Bank, Home Credit, Air Bank).

Milostivé léto podmínky

 1. Věřitelem dluhu musí být některý z níže uvedených tzv. veřejnoprávních oprávněných (!Pozor, k milostivému létu se dobrovolně připojují také někteří soukromoprávní oprávnění - neváhejte nás kontaktovat pro více informací!).
 2. Dluh musí být vymáhaný soukromým exekutorem (milostivé léto se nevztahuje na správní či daňové exekuce).
 3. Povinným (dlužníkem) musí být fyzická osoba (nikoliv osoba právnická - např. s.r.o.).
 4. Exekuce musí být zahájena nejpozději 27. 10. 2021, na pozdější exekuce se milostivé léto nevztahuje.
 5. Je třeba uhradit anebo již mít uhrazenou tzv. jistinu dluhu + na nákladech exekutora minimálně 1.500,- Kč + DPH, a to nejpozději do 30. 11. 2022, pak milostivé léto končí.

​Milostivé léto postup

 1. Zjistěte si, zda se na exekuci vztahuje milostivé léto - !Pozor - milostivé léto se nevztahuje na všechny exekuce!
 2. Informujte exekutora, že žádáte o úhradu dluhu v rámci milostivého léta a požádejte o vyčíslení dluhu – exekutor musí odpovědět do 15 dnů.
 3. Pokud ještě nemáte jistinu dluhu a 1.500,- Kč + DPH na odměně exekutora uhrazeno, proveďte úhradu těchto částek. Platbu opatřete variabilním symbolem a poznámkou pro příjemce!
 4. Exekutor exekuci zastaví a osvobodí Vás od placení zbytku dluhu. O této skutečnosti budete exekutorem vyrozuměni příslušným usnesením, které Vám bude zasláno.

Kdo jsou tzv. Veřejnoprávní věřitelé?

a) Česká republika,
b) územní samosprávný celek, včetně městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města nebo městské části hlavního města Prahy,
c) státní příspěvková organizace,
d) státní fond,
e) veřejná výzkumná instituce nebo veřejná vysoká škola,
f) dobrovolný svazek obcí,
g) regionální rada regionu soudržnosti,
h) příspěvková organizace územního samosprávného celku,
i) ústav založený státem nebo územním samosprávným celkem,
j) obecně prospěšná společnost založená státem nebo územním samosprávným celkem,
k) státní podnik nebo národní podnik,
l) zdravotní pojišťovna,
m) Český rozhlas nebo Česká televize, nebo
n) právnická osoba, v níž má stát nebo územní samosprávný celek sám nebo s jinými územními samosprávnými celky většinovou majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby.

Potřebujete s realizací milostivého léta pomoci, aby vše proběhlo bez komplikací? Chcete se o milostivém létu dozvědět více informací? Neváhejte a kdykoliv se na nás obraťte, kontaktovat nás můžete zde: https://www.nemamdluhy.cz/kontakt, rádi Vám pomůžeme!