Jaroslav Kodet - České Velenice

Rádi bychom tímto poděkovali Vaší kanceláři za velmi profesionální a hlavně lidský přístup v řešení naší složité situace.Děkujeme panu Mgr. Součkovi a zejména paní Mgr. Frankové. Tito lidé nám byli oporou vždy,kdy už jsme nevěděli co si počít a jak řešit svou situaci. Díky jejich stoprocentní práci můžeme nyní dostát v klidu svým závazkům a žít zase normálním životem. Všem tyto spolehlivé profesionály vřele doporučujeme. s úctou k Vám manželé Kodetovi.