Odpovědi na nejčastější otázky ohledně oddlužení

Nenašli jste odpověď na svoji otázku?

Pokud jste v předchozích odpovědích nenašli informace, které potřebujete, nebojte se nám napsat.

Uděluji souhlas s využitím svých osobních údajů pro účely kontaktování mé osoby v souvislosti s poskytováním právních služeb.
Seznámil/a jsem se s Ochranou osobních údajů v rámci poskytování služeb Advokátní kanceláří Solvia, s.r.o.

Zodpovězené otázky

Lukáš, 31.1.2019
Dobrý den. Měl bych dotaz je pravda že když mám exekuce na plat a půjdu do insolvence můj zaměstnavatel má povinnost přestat posílat na exekuce peníze? A než se vše vyřeší komu náleží peníze které zaměstnavatel neodešel díky za odpověď.
Dobrý den,

děkujeme za Váš dotaz k provádění srážek z příjmu v případě zahájení insolvenčního řízení dlužníka.

Dle platné právní úpravy je postup zaměstnavatele při provádění exekučních srážek ze mzdy zaměstnance, v jehož věci bylo zahájeno insolvenční řízení, upravuje ust. § 109 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona následovně: "Se zahájením insolvenčního řízení se spojují tyto účinky: výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit nebo zahájit, nelze jej však provést." Toto ustanovení je pak dále rozvedeno v § 109 odst. 2 insolvenčního zákona, který uvádí, že "Úkonem, jímž se provádí výkon rozhodnutí nebo exekuce, není úkon učiněný k zajištění dlužníkova majetku pro účely jeho postižení takovým výkonem rozhodnutí nebo exekucí."

V praxi je tedy správný postup při provádění srážek ze mzdy dlužníka od zahájení insolvenčního řízení takový, že zaměstnavatel nadále provádí výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy povinného (dlužníka), a to ve stejném rozsahu, jako před zahájením insolvenčního řízení (tj. s výpočtem buď pro přednostní, nebo pro nepřednostní pohledávku), tyto srážky však již není oprávněn vyplatit soudnímu exekutorovi, nýbrž je deponuje na svém bankovním účtu, načež poté, kdy je schváleno oddlužení povinného (usnesením o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, které je zaměstnavateli doručováno), vydá zaměstnavatel tyto deponované prostředky insolvenčnímu správci dlužníka, potažmo přímo dlužníkovi samotnému (zpravidla dle dohody s insolvenčním správcem), neboť tyto prostředky dle platné právní úpravy náleží dlužníku (srov. § 409 odst. 2 insolvenčního zákona). Pokud by bylo insolvenční řízení dlužníka zastaveno, pak by zaměstnavatel tyto deponované prostředky poskytl příslušnému soudnímu exekutorovi.

Pokud by Vás daná problematika více zajímala, dovolujeme si Vám zaslat odkazy na články, které se této problematice věnují. Naleznete je na těchto odkazech: http://www.pravniprostor.cz/clanky/procesni-pravo/ucinky-zahajeni-insolvencniho-rizeni-ve-vztahu-k-exekuci-srazkami-ze-mzdy, http://www.podnikatel.cz/clanky/zmena-inslovencniho-zakona-postup-provadeni-srazek-ze-mzdy/, http://www.podnikatel.cz/clanky/musi-zamestnavatel-pravidelne-sledovat-insolvencni-rejstrik/.

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit.

S pozdravem

Mgr. Tomáš Souček

Hana, 17.1.2019
Dobrý den, v roce 2014 mi Vaše společnost vyřizovala insolvenci. V září 2019 by měla být ukončena. Jaký je správný postup ukončení insolvence.
Děkuji
Dobrý den,

doporučoval bych Vám kontaktovat insolvenčního správce a ověřit si, že je ve Vašem insolvenčním řízení vše v pořádku, přičemž mu můžete rovnou připomenout, že se Vaše oddlužení chýlí ke konci. Insolvenční správce totiž bude insolvenčnímu soudu zasílat tzv. zprávu o splnění oddlužení, kde soudu sdělí, zda Vaše oddlužení proběhlo v souladu se zákonem a navrhne soudu osvobodit Vás od placení zbytku závazků.

Jinak je režim ukončení oddlužení upraven přímo insolvenčním zákonem následovně:

§ 413

Splnění oddlužení vezme insolvenční soud na vědomí rozhodnutím, proti němuž není odvolání přípustné; právní mocí tohoto rozhodnutí insolvenční řízení končí. Současně insolvenční soud rozhodne o odměně insolvenčního správce a jeho nákladech a zprostí insolvenčního správce jeho funkce.

§ 414

(1) Jestliže dlužník splní řádně a včas všechny povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, vydá insolvenční soud usnesení, jímž dlužníka osvobodí od placení pohledávek, zahrnutých do oddlužení, v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny.

(2) Osvobození podle odstavce 1 se vztahuje také na věřitele, k jejichž pohledávkám se v insolvenčním řízení nepřihlíželo, a na věřitele, kteří své pohledávky do insolvenčního řízení nepřihlásili, ač tak měli učinit.

(3) Osvobození podle odstavců 1 a 2 se vztahuje i na ručitele a jiné osoby, které měly vůči dlužníku pro tyto pohledávky právo postihu.

(4) Při osvobození dlužníka podle odstavce 1 zůstává zajištěnému věřiteli, který po schválení oddlužení nepožádal o zpeněžení majetku sloužícího k zajištění pohledávky, zachováno právo domáhat se uspokojení pohledávky z výtěžku zpeněžení tohoto majetku; pohledávek, které se v insolvenčním řízení neuspokojují (§ 170), se může takto domáhat jen za dobu od skončení insolvenčního řízení.

V případě dalších dotazů mě neváhejte kontaktovat.

S přáním pěkného dne


Mgr. Tomáš Souček

Michaela, 4.1.2019
Dobrý den, mam mnoho úvazků ktere mi prerustaji pres hlavu. Prozatim tedy vse pravidelne splacim. Je nozno prihlasit se do insolvence i v pripade ze nikde nejsem v prodleni se splatkami?
Dobrý den,

děkujeme za Váš dotaz týkající se možnosti vstupu do insolvence.

Insolvenční návrh na sebe můžete podat i za předpokladu, že doposud nejste v prodlení se splátkami, pokud splňujete podmínky tzv. hrozícího úpadku, který je definován § 3 odst. 5 insolvenčního zákona takto: "O hrozící úpadek jde tehdy, lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že dlužník nebude schopen řádně a včas splnit podstatnou část svých peněžitých závazků."

Zjednodušeně řečeno může jít např. o situaci, kdy Váš měsíční příjem činí 20.000,- Kč, avšak splátky závazků jsou dohromady např. 15.000,- Kč, tudíž je zřejmé, že s částkou 5.000,- Kč měsíčně nelze vyžít.

V případě dalších dotazů či žádosti o právní pomoc nás neváhejte kdykoliv kontaktovat.

S přáním pěkného dne


Mgr. Tomáš Souček
tel. 608 313 113

Romča, 29.12.2018
Dobrý den. Chtěla jsem se zeptat. Pokud během insolvence (za rok nám konci) obdržím větší příjem peněz, mohu si z nich koupit pračku nebo lednici? Vše mám přes dvacet let staré, pračka už jede z posledního a lednice se stále namražuje. Bohužel z minima co nám zbývá si nemohu nové pořídit a kdybych sehnala bazarové tak to bude to samé co teď mám. Předem děkuji za odpověď
Dobrý den,

děkujeme za Váš dotaz k oddlužení.

Dle ust. § 412 odst. 1 písm. b) insolvenčního zákona jste povinna po dobu trvání účinků schváleného oddlužení odevzdávat veškeré mimořádné příjmy insolvenčnímu správci za účelem provedení mimořádné splátky oddlužení.

Pokud si nicméně spotřebiče zakoupíte z nezabavitelné částky příjmu (tj. z toho, co Vám po dobu oddlužení zůstávalo - co jste si našetřila), pak v takovém jednání není problém a spotřebiče si můžete beze strachu zakoupit.

V případě dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat.

S pozdravem


Mgr. Tomáš Souček

Ilona, 11.12.2018
Jsme v insolvenci od 7. 18 musíme se stěhovat, ale najít nový pronájem je nemožné. Připadáme si jak prašiví, každý dá od nás ruce pryč. Skončit na ubytovně je pro nás odstrašující. Diskriminace je neuvěřitelná existuje nějaké východisko? Jsme schopni dát měsíčně za bydlení 22.tis, ale to nikoho nezajímá,
Dobrý den,

děkujeme za Váš dotaz k insolvenci.

Samotná skutečnost, že se nacházíte v insolvenčním řízení, není důvodem ke skončení nájmu bytu. Pokuste se potenciálním pronajímatelům vysvětlit, že jelikož jste v oddlužení, nemohou Vám vznikat nové dluhy, neboť by to mohlo vést ke zrušení schváleného oddlužení, tudíž je zřejmé, že nájemné budete hradit řádně a včas.

Dále se můžete pokusit obrátit např. na příslušný městský nebo obecní úřad, mohli by Vám v nastalé situaci pomoci.

S pozdravem


Mgr. Tomáš Souček
Advokátní kancelář Solvia, s.r.o.

Pavel, 3.12.2018
Dobrý den,chtěl bych poradit s exekucí z podnikání.Dřívější exekuce jsem už vypořádal a zbyvá mě poslední.Banka mě sice nabízí půjčku,která by byla únosná,ale z důvodů zápisů v bankovním registruji ji zamítne.Mám sice naspořeno v ČMSS cca 120 tis a chtěl bych pak půjčku využít,ale zatím mě to bankovní opět registr neumožňuje.Můžu částku vybrat,ale to pokryje 40% pohledávky.Momentálně zbývá jen nebakonvní půjčka a k té mám silnou nedůvěru.Tam všechen problém před pár lety odstartoval.Mám majetek,který mohu ručit.Výše exekuce je 280 tis.Zatím mám splátkový kalendář i když ten se mě momentálně nedaří plnit z důvodu vypořádání pohledávky na zdrav.poj.,která už je aktuálně vypořádána.Můžete poradit jak získat regulerní půjčku,která konečně vše ukončila.Děkuji za radu.
Dobrý den,

předně bychom Vám chtěli poděkovat za Váš dotaz týkající se exekuce.

Bohužel rozhodnutí banky, komu úvěr poskytne a komu nikoliv, je čistě v její gesci, tudíž pokud Vám banka odmítne úvěr poskytnout z důvodu zápisu v dlužnickém registru, není možné se proti tomuto jakkoliv bránit, pokud jste v registru veden oprávněně. Bylo by případně možné požádat o přezkoumání rozhodnutí ombudsmana banky či útvar stížností či reklamací.

V případě zájmu o právní pomoc nás neváhejte kontaktovat.

S přáním pěkného dne


Mgr. Tomáš Souček
Advokátní kancelář Solvia, s.r.o.

Antonin, 22.11.2018
Dobry den chci se zeptat. Mam 3 roky insolvenci. Formou splatkoveho kalendare. Mohu nabyvat majetek pri insolvenci? I po platbe my zbyva dost penez. Dekuji za odpoved
Dobrý den,

děkujeme za Váš dotaz k oddlužení.

Máte-li na mysli nabýt majetek formou koupě, v tomto by sám o sobě neměl být problém, neboť s nezabavitelnou částkou svého příjmu si můžete nakládat dle svého uvážení (tj. můžete si samozřejmě za tyto peněžní prostředky něco zakoupit). Nicméně pokud byste majetek nabyl děděním či darováním, máte povinnost jej vydat insolvenčnímu správci ke zpeněžení a provedení mimořádné splátky nad rámec splátkového kalendáře Vašeho oddlužení v souladu s ust. § 412 odst. 1 písm. b) insolvenčního zákona.

S přáním pěkného dne


Mgr. Tomáš Souček

Petr, 13.11.2018
Dobrý den,
Chci se zeptat, jak to je. Mám několik exekucí. Některé nejsou až tak vysoké, dohromady cca 150 000,-Kč. Ty by asi nebyl až takový problém splatit, ačkoliv pobírám jen inv. důchod 3 stupně. Pak tam mám ale ještě jednu a tam je dluh skoro 2 mil. Kč. Na tuto mi strhávají z důchodu 2000 měsíčně. Mohl bych si zřídit insolvenci na ty nižší dluhy, kromě té velké? Tam že by to dál probíhalo těmi měsíčními splátkami 2000 Kč, jako doposud? Děkuji za odpověď. Petr H.
Dobrý den, pane Petře,

velice Vám děkujeme za Váš dotaz týkající se oddlužení.

Bohužel není možné realizovat oddlužení pouze ohledně některých Vašich dluhů, nýbrž je nutné kalkulovat se všemi Vašimi závazky, ledaže by se jednalo o závazek, který se v insolvenčním řízení neuspokojuje, což však u takto vysokých dluhů nebývá příliš časté.

Možným řešením by bylo navýšení Vašeho příjmu pro oddlužení formou brigády či uzavřením darovací smlouvy nebo smlouvy o důchodu, potažmo realizací dohody s největším věřitelem o nižším než 30 % uspokojení jeho pohledávky v rámci Vašeho oddlužení.

Se všemi uvedenými možnostmi je naše advokátní kancelář schopna Vám pomoci. V případě Vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat, a to buď na e-mailu nemamdluhy@nemamdluhy.cz, nebo na tel. čísle 608 313 113 (stačí prozvonit, zavoláme Vám na naše náklady zpět).

Přejeme Vám pěkný den.


Mgr. Tomáš Souček
Advokátní kancelář Solvia, s.r.o.

Karel N., 6.11.2018
Dobrý den,

jsem druhým rokem v insolvenci, mám splaceno cca 13% z dlužné částky, předpoklad mezi 50 - 60% po 5 letech a přemýšlíme na přístí rok s přítelkyní o svatbě. Po svatbě se sníží srážky o 1500 a i s tím bych se měl dostat v pořádku přes 30% hranici. Jaká případně rizika svatby jsou, když budu počítat, že budu řádně splácet?

Předem děkuji.

KN
Dobrý den,

děkujeme za Váš dotaz ohledně oddlužení.

Za předpokladu, že budete své oddlužení řádně splácet, Vám ani Vaší manželce žádná rizika nehrozí.

S pozdravem


Mgr. Tomáš Souček

Martin, 22.10.2018
Dobrý den, poté co soud rozhodne o výši splátek v insolvenci, je možnost splátku platit například trvalým příkazem k určitému datu, abych nemusel mít zastavenou část výplaty u zaměstnavatele? Nebo vždy bude částka ihned zabavena? Děkuji
Dobrý den,

děkujeme za Váš dotaz z oblasti insolvence.

Insolvenční zákon Vámi zmiňovanou povinnost ukládá přímo plátci mzdy, srov. ust. § 406 odst. 3 písm. d) insolvenčního zákona: "V rozhodnutí, jímž schvaluje oddlužení plněním splátkového kalendáře, insolvenční soud přikáže plátci mzdy dlužníka, nebo plátci jiného příjmu dlužníka postižitelného výkonem rozhodnutí srážkami ze mzdy povinného (dále jen „plátce mzdy dlužníka“), aby po doručení rozhodnutí o schválení oddlužení prováděl ze mzdy nebo jiného příjmu dlužníka stanovené srážky a nevyplácel sražené částky dlužníku." a ust. § 406 odst. 5 insolvenčního zákona: "Rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře doručí insolvenční soud do vlastních rukou také plátci mzdy dlužníka. O právech a povinnostech plátce mzdy dlužníka po doručení rozhodnutí o schválení oddlužení platí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu o plátci mzdy při výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy povinného. Částky sražené z dlužníkovy mzdy zasílá plátce mzdy dlužníka insolvenčnímu správci, a to bez zřetele k tomu, že rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře dosud není v právní moci."

S pozdravem


Mgr. Tomáš Souček
Advokátní kancelář Solvia, s.r.o.